A N U N Ţ

PRIMA ETAPĂ A ÎNSCRIERILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE SE DESFĂŞOARĂ ÎN PERIOADA 4 -23 MARTIE 2020 LA SECRETARIATUL LICEULUI

DIRECTOR,

PROF. TIMSA ILDIKÓ

DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE

 

  • Cartea de identitate a părintelui / tutorelui legal care se prezinta la înscriere, in original si copie (nu se solicita cărțile de identitate de la ambii părinții; sunt suficiente actele unui singur părinte)
  • Certificatul de naștere a copilului in original si copie
  • Rezultatul evaluării psihic-somatice (daca e cazul)
  • Cererea tip care se completează pe loc in unitatea de învățământ sau online, după care trebuie importata si validata la unitatea respectiva

 

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate

  • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
  • Document care atesta faptul ca are frați / surori in unitate
  • Orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

LICEUL TEORETIC „KEMÉNY ZSIGMOND” GHERLA

Criterii specifice:

Încredințarea copilului, în mod legal, de către părinții plecați la lucru în străinătate spre îngrijire unei persoane cu domiciliul în localitate (document notarial de încredințare).

 

ANEXĂ

Metodologia de înscriere în învățământul primar

Nota MEC 57-RLB-24.02.2020

 

TELEFON/FAX
+40 786.084.752
E-MAIL
lmaghiargherla@gmail.com
Str. Fermei Nr.35A Gherla, Cluj, România

Back to top