CALENDAR de desfăşurare a evaluării naţionale

pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024

11-14 iunie 2024 Înscrierea la evaluarea naţională

14 iunie 2024 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

25 iunie 2024 Limba şi literatura română - probă scrisă

27 iunie 2024 Matematică - probă scrisă

28 iunie 2024 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

3 iulie 2024 (până la ora 14.00) Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

 3 iulie 2024 (ora 16.00-ora 19.00) Depunerea contestaţiilor

4 iulie 2024 (ora 8.00-ora 12.00) 4 iulie-9 iulie 2024 Soluţionarea contestaţiilor

 9 iulie 2024 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 

 

CALENDARUL examenului naţional de bacalaureat - 2024

Sesiunea iunie-iulie 2024

3-7 iunie 2024 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

7 iunie 2024 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

 17-19 iunie 2024 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

 19-20 iunie 2024 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 19-21 iunie 2024 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

25-27 iunie 2024 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

1 iulie 2024 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

2 iulie 2024 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

4 iulie 2024 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

5 iulie 2024 Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

 8 iulie 2024 Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12.00- 18.00

9-11 iulie 2024 Rezolvarea contestaţiilor

 12 iulie 2024 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august 2024

 15-22 iulie 2024 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

 8-9 august 2024 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

 9 august 2024 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

12 august 2024 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

13-14 august 2024 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 19 august 2024 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

20 august 2024 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

21 august 2024 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

22 august 2024 Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

26 august 2024 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12.00-18.00)

27-29 august 2024 Rezolvarea contestaţiilor

 30 august 2024 Afişarea rezultatelor final

 

 

Back to top