Mezőségi magyar iskolaközpont felépítése Szamosújváron

 

Az erdélyi Mezőség magyarságát a történelem során sok csapás érte, miközben jelentős kulturális és történeti értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti örökséghez. Ennek ellenére az itt élő magyar közösség kevés figyelmet, törődést kapott vissza.

Ezt a mulasztást pótolják az itt működő civil szervezetek. A szamosújvári Téka Alapítvány és a válaszúti Kallós Alapítvány több mint 25 éve végzi ezt a munkát. Jól működő művelődési központokat, szórványkollégiumokat tartanak fenn. Ezek az intézmények csak akkor tudják maradéktalanul betölteni szerepüket, ha létrejön mellettük egy önálló, a magyar közösség adminisztrációjában lévő szórvány iskolaközpont. A projektet arra a szakmai konszenzusra építettük, hogy a szórványoktatás egyik eredményes módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése. Úgy érhetünk el jelentős eredményeket az asszimiláció megfékezésében, ha magasabb színvonalú, jobban felszerelt és kedvezőbb háttérfeltételekkel rendelkező oktatást tudunk felmutatni, mint az átlagos többségi intézmények.

A befektetés indoklása:

  • Szamosújvár az észak-nyugat mezőségi és szamosháti szórványmagyarság legnagyobb urbánus központjának tekinthető. A szamosújvári és válaszúti mezőségi szórványkollégiumok 20 éves munkájuk során 42 településről származó több mint 700 tanuló számára biztosították és biztosítják az anyanyelven való tanulás lehetőségét.
  • A szórványkollégiumi program csak akkor igazán eredményes, ha a központban levő oktatási intézmények nem vegyes tannyelvűek. A tagozatokon tanuló diákoknak nem csupán számuk csökken, hanem lelki struktúrájukban is visszafejlődés tapasztalható, kisebbségi gátlások alakulnak ki bennük és elveszítik identitástudatukat. Másrészt ott vannak a nyelvi hátrányok, a kevertnyelvűség, az hogy nincs önálló adminisztráció, a támogatások megvonása, mint a helyi, mint a külföldi alapokból.
  • A mezőségi iskolaközpontnak a létrehozása csak egy teljesen új épület felépítése és egy új oktatási intézmény alapítása által volt lehetséges, ugyanis Szamosújváron nincs külön magyar iskola.
  • A minőség biztosítása más megközelítésben is fontos, mert projektünk figyelembe veszi a térség modernizációs igényeit és lehetőségeit. Kolozsvár és a Kis-Szamos völgye jelentős gazdasági fejlődés előtt áll. Érdekünk, hogy a szórványból is jó szakembereket neveljünk ki akik a munkaerőpiacon is helyt tudjanak állni.  
  • Végül, de nem utolsó sorban ez a tájegység, Mezőség, rengeteg (történelmi, néprajzi, irodalmi, művészeti stb.) értéket adott a magyar kultúrának. Megérdemel egy reprezentatív, igényes oktatási intézményt, amely magába sűrítheti e térség szellemi energiáit, míg kifele igényességet, tudást és megtartó erőt sugároz.

 

Iskolaépítés

 

Ilyen előzményekkel és ebből a megfontolásból kiindulva  a Téka Alapítvány 2010. szeptember 1-én elkezdte a mezőségi magyar iskolaközpont felépítését Szamosújváron.  

 

A mezőségi szórványoktatási programot 2010-től Nemzeti Jelentőségű Intézményként kezelte a magyar kormány és a mezőségi iskolaközpont felépítésére 729 millió Ft. támogatást biztosított.

2009-2016 között az RMDSZ és a Communitas Alapítvány 334 131 RON értékben támogatott.

A szamosújvári Helyi Tanács 2009-ben az iskolaépítés céljára kiutalt egy 7053 m2 (kb. 100 millió Ft. Értékű) belvárosi telket. Ennek az ingyenes használatát 2013-ban 45 évre biztosítottuk.   

  1. október 9-én volt az ünnepélyes alapkőletétel. 2016. szeptember 16-án felavattuk az iskola épületét és használatba adtuk az általunk alapított Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceumnak. 2016. december 8-án átadtuk az iskola modern tornatermét is. 2017-re a kertrendezés és szabadtéri műfüves sportpálya felépítése volt soron. 2018-ban, közösségi összefogással játszóteret és erőparkot adtunk át az iskola udvarán. 2019-ben, az iskolában végzett oktatás kiegészítése érdekében a Téka Alapítvány létrehozta a TéKarám Lovasudvart.

 

Intézményalapítás

2015 novemberében megkezdtük az új magyar oktatási intézmény létrehozását, előkészítettük a helyi tanácsi döntést, összeállítottuk a tanfelügyelőség és a tanügyminisztérium által igényelt dokumentációt.  November 26-án a szamosújvári helyi önkormányzati tanács 82 sz. határozatával létrehozta a szamosújvári Magyar Tannyelvű Líceumot. 2016 január 12-én a Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség megadta a szakmai jóváhagyást. Január 28-án a helyi Tanács 6 sz. döntésével beiktatta az új oktatási intézményt a szamosújvári oktatási hálózatba. Január 29-én a Téka Alapítvány és Szamosújvár polgármestere aláírta a haszon kölcsönszerződést 45 éves időtartamra.

  1. szeptember 12-én megnyitotta kapuit a szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum.

2016-ban befejeztük az építkezést és szeptember 1-től az épületet használatba adtuk az általunk létrehozott magyar oktatási intézménynek úgy, hogy az épület tulajdonosa továbbra is a Téka Alapítvány maradt. Ez az intézmény 2018 szeptemberétől a Kemény Zsigmond Elméleti Líceum nevet viseli. Itt tanulnak a szamosújvári és környékbeli települések magyar diákjai és a Téka kollégiumban élő, 32 mezőségi szórványtelepülésről származó magyar gyerekek ( kb. 470 diák).

***

 „A magyar nemzet csak a mezőség magyarságával lehet egy egész. Az itt élő magyarok kulturális szellemi öröksége meghatározó tartó pillére a nemzeti identitásunknak fogalmazott Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az épület átadása alkalmából. Abban bízva adjuk át a 21. századi követelményeknek megfelelő iskolaközpontot, hogy belép a nemzetmegtartó intézmények sorába, az erdélyi magyar oktatás egyik centrumává tud válni, ahol a mezőségi magyar jövő szellemi ereje épülhet

Az iskolaépítés eredményeként Erdély történelmi régiói közül most már Mezőség is rendelkezik egy olyan oktatási központtal, amely a térség szellemi központjává, katalizátorává fejlődhet.

 

Részünkről az építkezés lezárult, de az intézményépítés feladata fokozottan aktuális. Ebben továbbra is partnerként kívánjuk segíteni a Kemény Zsigmond Elméleti Líceum pedagógus és diákközösségét. Bízunk abban, hogy  mi közösségünk továbbra is tud tartós, sorsunkat akár egy évszázadra is meghatározó értéket teremteni.

Balázs-Bécsi Attila

Elnök – Téka Alapítvány

Back to top